ביקורות

"העברית של דורון שנער עשירה ומיוחדת, וסגנונו הסיפורי הנפתל הוא עוף חריג ומסקרן בנוף הספרות הישראלית העכשווית"
אריאל בולשטיין, ישראל היום